С изнесен урок по биология, възпитаници на ПМГ „Проф. Еманиуил Иванов” в Кюстендил и „Кюстендилска вода” ЕООД отбелязаха Световния ден на водата – 22 март. Инициативата е на управителя на водния оператор инж. Марио Нешев. Учениците от Xб клас заедно с преподавателката по биология Росица Везенкова, се запознаха с дейността на Пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/ -с. Жиленци и Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/  -Кюстендил. Инж.химик Силвия Кирилова – ръководител на лабораторията в ПСПВ-с.Жиленци и началникът на ПСОВ-Кюстендил Васил Милушев запознаха учениците с процесите на пречистване на питейните и отпадъчните води.

Пречиствателната станция за питейни води-с.Жиленци е изградена през 80-е години на XX век. Основните водохващания, от които се пречиства вода, са реките Лева, Орлова, Радушка, Воденичница, Мала и Глововска. Максималният капацитет на пречистване е 240 л./сек. Зоните, от които се извършват проби на питейната вода са общо 71, а района на пробовземане – до Рилски манастир. 

Пречиствателна станция за отпадъчни води-Кюстендил е изградена през 1976 г., а през 2010 г. е извършен основен ремонт по европейски проект. В нея се извършва механично и биологично пречистване на отпадните води от гр. Кюстендил, при максимален капацитет 150 л./сек.

И двете съоръжения, които са част от „Кюстендилска вода” ЕООД, функционират под непрекъснат 24-часов контрол. 

Световният ден на водата- 22 март, се отбелязва от 1993 г. насам, под егидата на ООН. Целта е да се привлече вниманието върху водата, като ценен ресурс, с фокус върху нейното качество и опазването й, както и важността на достъпа до питейна вода. Тази година инициативата на ООН преминава под мотото „Ускоряване на промяната”, с акцент върху реконструкцията на водоснабдителни и канализационни системи, включително пречиствателни станции.