Марио Нешев застава начело на „Кюстендилска вода“ ЕООД до провеждането на конкурс за управител на дружеството, което е част от структурата на „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Принципал  на дружеството е министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Ръководството на „Български ВиК холдинг“ ЕАД очаква от новия управител да изготви план за финансово оздравяване на дружеството и засилване на инвестициите в подмяна на водопроводната и канализационна мрежа. Целта е да се гарантират качествени питейна вода и ВиК услуги на гражданите.

Марио Нешев е дипломиран инженер от МЕИ - София. През последните 12 г. е бил ръководител „Хидротехнически район Дупница“ в „Напоителни системи“ ЕАД, Клон „Струма-Места“. Започнал е кариерата си в БТК ЕАД, където е работил 12 г. на различни позиции – бил е техник, началник район, директор „Технологичен район Дупница“.

В периода 2000 – 2001 г. е инж. Марио Нешев заемаше длъжността зам.-областен управител на Област Кюстендил. В кариерното си израстване е бил управител, главен инженер и регионален директор на различни компании.