Компании, които предлагат финансова услуга като бързо кредитиране, стават все по-популярни поради възможността за осигуряване на средства при нужда от покриване на разходи, възникнали спешно и непредвидено.

Все повече хора се доверят на фирмите за бързи кредити, поради възможността за удобно и лесно кандидатстване.

Какви предимства предоставя бързото финансиране?

В случай на спешна нужда от средства от небанкова финансова институция може да се получат необходимите средства, като процедурата, свързана с кандидатстване и одобрение, е лесна и бърза, а възможностите за изплащане са гъвкави.

Бързото финансиране е все по-предпочитано от много хора, нуждаещи се от кредит, поради следните основни предимства:

По-ниска вноска

Вариантите, предлагани за размера на вноските, могат да са различни. Кредитополучателят може да избере вариант за погасяване и размера на вноската, като
тя бъде ниска и съобразно възможностите му.

Ясни и прозрачни условия

Отпускането на бърз кредит от небанкова институция, освен че предоставя защита на личните данни и конфиденциалност, се извършва и при напълно прозрачни условия. Преди да бъде отпуснат заемът, в офиса на фирмата се изясняват всички изисквания, а ако кандидатстването е онлайн, в сайта на съответната компания кандидатът може да открие подробна информация.

Фиксирана лихва за целия период

Едно от големите предимства на бързото кредитиране е фиксираната лихва за съответния период на погасяване. Много фирми в сектора дават възможност дори за
кредит с 0% лихви. В повечето случаи това важи обаче само за нови клиенти, а ако има просрочие, ще бъдат начислени лихви, но пак минимални.

Кратък и удобен процес

Сроковете за разглеждане на заявлението за кандидатстване са съкратени и желаната сума може да се получи същия ден.

Онлайн кандидатстване

Не е нужно да чакате на опашки, за да получите информация от служител. Кандидатстването онлайн е лесно и удобно и може да стане от всяко мобилно
устройство сред уюта на дома.

Минимални изисквания

Прагът на одобрение е много нисък, за разлика от този на банките, и понякога се изисква само лична карта.
Поради лесния начин за получаване на бърз заем, той може да крие и опасности, ако потребителят избере ненадеждна фирма за тази услуга.

На какви критерии трябва да отговаря финансовата институция?

Каквито и кредитни продукти да решите да използвате, трябва да се погрижите за
безопасността си.

Компанията, която изберете, задължително трябва: 

  • да е утвърдена на финансовия пазар;
  • да предлага гъвкави и прозрачни условия;
  • да цени своите лоялни клиенти;
  • да е отговорна към нуждите на клиенти от различен тип;
  • да разполага с квалифицирани и компетентни служители;

След като получите одобрение на искането си за кредитиране, парите можете да усвоите в банковата си сметка или на каса на EasyPay, ако сте кандидатствали онлайн. При кандидатстване в офис на фирмата получаването на средствата става кеш в офиса.

За да изберете най-подходящия от всички бързи кредити, можете да използвате сайтове за сравнение, където ще откриете подробна информация и ще можете да направите сполучлив избор.