Ръководещият екип, който ще отговаря за Програмата, ще даде последни указания какви са възможностите, които трябва да бъдат използвани незабавно. Оперативно трябва да се действа, тъй като принципа е състезателен.

Не сме доволни от националното разпределение, тъй като Общината е включена заедно с 28 общини в един пакет от 30 млн.лв., но това са решения, които вече не могат да бъдат обсъждани. Важното е да реагираме в момента по най-бързият начин каза кметът Петър Паунов