Внесен е депозит и е потвърдена офертата за продажбата на комплекса. По думите на кмета Паунов инвеститора е със сериозен бизнес, който включва и управление на туристически комплекси, а цената, която е готов да плати е 7 млн. лв.

"Вече върви процедурата по продажбата на Парк-Хотел "Кюстендил". Знаете, че има решение на Общински съвет Кюстендил от 2019 г. Вчера беше проведен търг, на който се яви един редовен кандидат, който спечели търга. Необходимо е малко време за да се завърши процедурата, има депозитна вноска. Това е една сложна процедура, която беше обявена на сайта на Общината и в медиите. Надявам се в близките дни да завърши тази процедура и да имаме възможност все повече да развиваме туризма." каза Иван Андонов - председател на Общински съвет Кюстендил.

Той поздрави кмета на Община Кюстендил за усилията, които бяха положени за надграждане на инвестициите в сферата на туризма.

"Такава сума в туризма до сега не е влизала и показва, че съвместните ни усилия, дългогодишните усилия на всички наши съграждани издигат туризма на друго ниво. Видяхме, че с общи усилия можем да привличаме инвеститори и това е стъпка, която ще доведе още и още нови инвестиции в туризма, който знаем, че е ключов за целия регион, така че благодарим от сърце." заяви кметът на Община Кюстендил Петър Паунов.

По думите на Паунов, Кюстендил в заслужил доверието и интереса на изключително сериозни инвеститори, а спечелилият търга има амбициозна програма за разгръщане в бъдеще на комплекса.