Районен съд – Кюстендил одобри споразумение и наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, при първоначален „общ“ режим на изтърпяване, по отношение на обвиняем в управление на МПС след употреба на алкохол. 52- годишният кюстендилец В. Т. се призна за виновен в това, че на 03.09.2022 г., в гр. Кюстендил, е управлявал МПС с концентрация на алкохол в кръвта си над 1, 2 на хиляда, а именно с 2, 61 на хиляда. 

Съдът констатира, че деянието, за което е одобрено постигнатото между страните споразумение по настоящето дело е извършено в изпитателния срок по наказателно дело от 2021 г. на РС – Кюстендил, с което на подсъдимия В. Т. е наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, изпълнението на което е отложено за срок от 3 години, за държане на тютюн и цигари без бандерол. РС – Кюстендил определи: привежда в изпълнение към така наложеното наказание по настоящето дело / 4 месеца „лишаване от свобода“ / и това наказание „лишаване от свобода“ за срок от 4 месеца, което да се изтърпи при първоначален „общ“ режим. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – Кюстендил.