В понеделник по инициатива на областният управител г-н Пандурски, бе проведена среща с ръководството на ЮЗДП Благоевград и териториалните поделения от областта. Участваха и представители на дърводобивни фирми, членове на ФОРЕСТ БГ. Обсъдиха се проблеми и начини по осигуряване на допълнителни количества на дърва за огрев за жителите на региона. На срещата не са обсъждани доставни цени и не са поемани ангажименти в тази насока от страна на бизнеса.

Директорът на ЮЗДП: Дърва за огрев има! Цената ще е около 120-125 лв.

Изявлението на инж. Дамянов на последващия брифинг за осигуряване на дърва за огрев на цени 120-125 лв/ куб.м следва да се приема за еднолично поет ангажимент на ръководството на ЮЗДП.

Фирмите, членове на ФОРЕСТ БГ в координация с ДГС и ДЛС полагат необходимите усилия да отговорят на завишеното търсене на дърва за огрев, породено от външни за горското стопанство причини.

ФОРЕСТ БГ е Браншова организация на физически и юридически лица, извършващи дейности в горския сектор в България