Националното сдружение на общините в Република България организира работна среща между ръководствата на общините от България и Република Северна Македония, допустими за подкрепа по Програмата за трансгранично сътрудничество между двете държави. От българска страна това са общините от областите Благоевград и Кюстендил, а от страна на Северна Македония – от Североизточен, Източен и Югоизточен райони за планиране. Домакин на срещата е община Сандански.

Във форума ще се включат заместник министър-председателят по регионално развитие и благоустройство на Република България Гроздан Караджов и министърът на местното самоуправление на Северна Македония Горан Милевски.

Целта на срещата е запознаване на кметовете от двете страни на границата и техните администрации с дейностите за подкрепа, заложени в Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България - Северна Македония за програмен период 2021-2027 година. Програмата се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Сред целите на срещата са и обмен на опит и споделяне на добри практики по съвместното реализиране на европейски проекти на местно ниво.

Кметовете на Гоце Делчев – Владимир Москов и на община Дупница – Методи Чимев са дългогодишни представители на българските общини в Комитета за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Северна Македония от нейното създаване през 2007 г. и са сред най-активните участници в дейността му. Представители на двете общини участваха и в подготовката на програмата за новия период 2021 – 2027.

Сред гостите на събитието са и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова и нейният колега от Министерството на местното самоуправление на РСМ Зоран Димитровски, представители на Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество, директорите на центровете за развитие на трите планови региона в обхвата й, както и партньорската организация на НСОРБ, обединяваща местите власти в Северна Македония – ЗЕЛС /https://zels.org.mk/page/mission

В рамките на събитието, Фонд ФЛАГ ще представи работата си и възможностите за финансиране и подкрепа на общински проекти.