На този етап няма да се наложи изключване на осветлението в града и селата, ако се запази тенденцията от януарските сметки за ток. Това каза пред журналисти кметът на Община Кюстендил Петър Паунов, като благодари на правителството за проявеното разбиране.

Сметка за ток за уличното осветление за Януари 2021 е била 41 694 лв., докато за Януари 2022 г. е 94 хил. лв. С компенсация от 63 370 лв. общината за Януари 2022 г. трябва да плати общо 31 хил. лв., докато през Демекври 2021 платената сметка е била на стойност над 100 000 лв. За общинските звена сметката за ток е 55 хил. лв., но след компенсация от 13 600 лв. Общината трябва да плати 41 хил. лв. За Януари 2021 г. сметката за газ е била 7 596 лв. а за Януари 2022 г. е 22 637 лв., а компенсацията е 1 808 лв.

"При тези сметки напрягайки максимално резервите ще се постараем да не се стига до ограничаване на осветлението, както в общинският център, така и в малките населени места. С оглед темата, която ни събра в събота гарантиране сигурността на нашите съграждани и спокойствието ще направим необходимото" категоричен беше кметът Паунов.

По думите на Паунов Община Кюстендил е предприела действия в посока поставяне на фотоволтаични инсталации по плоски покриви на сгради общинска собственост, като целта е да се самозадоволят нуждите от електричество.

Кметът изрази радостта си от факта, че държавата ще пристъпи към централизирани търгове за ток, тъй като процедурата обявена от Общината не се е явил нито един желаещ за продава ток.