Инспектор Георги Милков от Оперативния център на РДПБЗН е първенецът, а негов подгласник е младши експерт Ради Марков – началник на дежурна смяна в РСПБЗН

 

На церемония в РСПБЗН – Кюстендил, за приключване на Областния етап от Националния конкурс „Пожарникар на годината“ бяха наградени двамата служители. Те бяха излъчени след като комисия разгледа предложенията и резултатите от дейността през 2021 г.

Грамотите връчи директорът на РДПБЗН – Кюстендил, комисар Светослав Георгиев. Двамата служители ще продължат състезателното участие в националния етап на конкурса, а мотивите да бъдат отличени са за цялостен принос в изпълнението на задачите.

Инспектор Георги Милков организира управлението на ресурсите на звената за ПБЗН при РДПБЗН – Кюстендил, при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Взаимодейства с основните и други съставни части на ЕСС, държавни органи и институции, местното самоуправление, неправителствени организации. Поддържа постоянна готовност за осъществяване на дейността съобразно длъжностните си задължения и стриктно изпълнява отдадените заповеди и разпореждания на ръководителите си.

Участва в установяването на причините за възникнали пожари и изготвя пожаро-технически експертизи.

Разработва и актуализира планове за пожарогасене. Инспектор Георги Милков провежда ежемесечно пожаро-такически занятия със служителите от РСПБЗН при РДПБЗН - Кюстендил.

Провежда тренировки за установяване състоянието и готовността на системата за ранно предупреждение и оповестяване.

Инспектор Милков проявява изключителна инициативност, съобразителност и себеотрицание при изпълнение на служебните си задължения. Участва в управлението на силите и средствата в гасенето на 18 пожара с материални загуби през 2021 г. на територията на областта, изискващи съсредоточаването на повече сили и средства. По-характерни са: пожарът леки автомобили в с. Коняво, общ. Кюстендил, пожар в помещение за 40 животни в гр. Кюстендил, местн. „Полски имоти”. Проявява висок професионализъм с използване на всички тактически възможности на пожарната техника. Лично е ръководил дейностите при ликвидиране на 2 бр. инциденти с източници на йонизиращи лъчения, постъпили от ГКПП – Гюешево за превоз на радиационно излъчващи материали от превозни средства, преминаващи през пункта, 1 инцидент с опасни вещества и материали, 2 произшествия за оказване на помощ, издирване и спасяване на изчезнали хора.

Инспектор Георги Милков участва в погасяване на 5 мащабни горски пожари в с. Долно село, с. Чудинци, с. Ломница, общ. Кюстендил, с. Ваксево, общ. Невестино, с. Фролош, общ. Кочериново. При възникналите горски пожари обстановката беше сложна – продължителни, мащабни, с висока интензивност пожари, застрашени населени места, труднодостъпни терени, високи средни денонощни температури, ниска атмосферна влажност, прогресивно влошаващи се условия, засегнати населени места – жилищни и стопански сгради.

Младши експерт Ради Марков е заслужил отличието с участието си в гасенето на 24 пожара с материални загуби през 2021 г. Като от тях:

  • 11 - в жилищни, административни и други непроизводствени сгради;
  • 4 - в транспортни средства;
  • 3- горски пожари;
  • 1 - в спомагателни, временни или паянтови постройки;
  • 1- полски пожар;
  • 4 - други пожари.

При произшествията, в които е участвал като ръководител на дежурна смяна са спасени множество сгради, значителни горски площи, земеделски посеви и друго имущество.

Ради Марков участва в погасяване на следните мащабни горски пожари през летния пожароопасен сезон:

  • - с. Чудинци, общ. Кюстендил, пожарът е обхванал обща площ от 2630 дка горски и земеделски площи, както и отделни сгради в населеното място. Спасени от пожара са 12 сгради и 2000 дка иглолистна гора;
  • - с. Тишаново, общ. Невестино, пожарът е обхванал обща площ от 1150 дка, от които горска територия, сухи треви и храсти, унищожени са и няколко постройки в населеното място. Спасени са 20 сгради и 2000 дка смесена гора;
  • - с. Ломница, общ. Кюстендил, пожарът e обхванал обща площ от 520 дка иглолистна и широколистна гора, сухи треви и храсти. Засегнати от пожара са отделни къщи и постройки в населеното място. Спасени са 7 сгради и 300 дка смесена гора.

Националният етап на конкурса „Пожарникар на годината“ ще приключи през месец февруари.