През 2022 година се навършват 140 години от рождението на един от най-самобитните български художници - Владимир Димитров - Майстора.

По този повод художествената галерия в Кюстендил, носеща неговото име, организира чествания, в които ще бъдат представени между 320 и 350 творби на Майстора – изключително собственост на галерията, между които и непоказвани творби на художника, селектирани и рамкирани специално за тази експозиция.

Фирма БМ Вижън, специализирана в създаването на VR/360˚ продукции, се включва в отразяването на тази годишнина чрез реализацията на проект № VI 2021-6 „Нови подходи в представянето на изкуството. Част 1: Докосване до Майстора“, съфинансиран от програма „Визуални изкуства“ на Национален фонд „Култура“.

В рамките на проекта компанията ще създаде иновативен продукт, който е комбинация от представяния на живо и предварително заснета виртуална среда. Това е новаторски модел на презентиране, базиран на новите технологии, но съчетан с по-традиционния и личен подход при представянето на живо в реално време.

Целта е да бъдат преодолени физическите ограничения и да се даде възможност за докосване до един от най-колоритните български художници по начин, максимално близък до реално присъствие на място.

Хора, локализирани на различни места, ще имат възможност да се „потопят“ едновременно в истинската среда на изложбата и събития, свързани с честването, етапи от подготовката ѝ и други, скрити за широката публика дейности. Тези наистина виртуални събития ще бъдат водени от гид/куратор и ще позволяват присъствието и комуникацията на посетителите в реално време в самата среда под формата на аватари.

Виртуалната изложба ще бъде „позиционирана“ и в добилата в последно време популярност „метавселена“ (metaverse), като така ще се осигури възможност за единично или групово посещение на хора от цял свят, които ползват собствени, или предоставени в рамките на конкретното събитие, комплекти за виртуална реалност.

Реализацията на проекта ще бъде и своеобразна заявка за налагането на иновативни модел и канал за представяне на широка гама визуални изкуства, като по този начин ще се подобри достъпът на публика от цял свят, включително и на хора в неравностойно положение, до българската култура.

С въвеждането на този подход при презентирането на изкуството, обогатявайки инструментариума на творците с възможностите на новите технологии, БМ Вижън предлага решения за справяне с предизвикателствата на новото време, сред които е и това културата „да говори“ все повече на езика на младите хора, ползвайки актуални иновативни средства.