Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обяви регламента за Двадесет и петото издание на Международния конкурс за класическа китара.

Двадесет и петото издание на Международният конкурс за класическа китара "акад. Марин Големинов" ще се проведе в периода от 7 до 9 април 2022 г. в Кюстендил. Той се организира ежегодно и се провежда под патронажа на кмета на Община Кюстендил Петър Паунов. Художествен директор е Иван Андонов.

Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата. В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:

 • Първа група - до четвърти клас – (до 11 годишна възраст).
 • Втора група - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
 • Трета група - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
 • Четвърта група - над 18 г.
 • Пета група - “Свободна сцена на солиста”
 • Шеста група - “Китара +”
 • Седма група - “Камерна музика”
 • Осма група - “Китарни ансамбли и оркестри”

Конкурсна програма

Конкурсът за всички възрастови групи протича в един тур.

 • Първа група - Свободна програма до 8 мин.
 • Втора група - Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до 10 мин.
 • Трета група - Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи – до17 мин.
 • Четвърта група - Свободна програма, която включва произведения от различни музикално- исторически епохи - до 22 мин
 • Пета група – “Свободна сцена на солиста” - Могат да участват всички желаещи китаристи, без възрастови ограничения, подготвили свободна програма до 15 мин.
 • Шеста група – “Китара +” Могат да участват всички желаещи солови изпълнители, вокално-инструментални групи и състави, в които участието на китара е задължително, подготвили програма без жанрови ограничения - до 15 мин.
 • Седма група – “Камерна музика” Могат да участват всички желаещи китарни дуети, триа, квартети и квинтети, подготвили свободна програма - до 15 мин.
 • Осма група – “Китарни ансамбли и оркестри” Могат да участват всички желаещи китарни ансамбли и оркестри, подготвили свободна програма - до 20 мин.

 

Награден фонд

Организаторите са предвидили парични и предметни награди на обща стойност 6000 лв.

 
В І група ще бъдат присъдени следните парични награди - І-ва-100 лв., ІІ-ра-90 лв., ІІІ-та-80 лв.

Във ІІ група – еднократна целева финансова подкрепа /за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/

В III група – едногодишна стипендия за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда/

В IV група: І-ва-130 лв., ІІ-ра-120 лв., ІІІ-та -110 лв.

В V, VІ и VІІ група: І-ва-120 лв., ІІ-рa-110 лв., ІІІ-та -100 лв.

В VІІІ група: І-ва-150 лв., ІІ-рa-130 лв., ІІІ-та -120 лв.

Наред с паричните награди във всяка група се връчват и допълнителни награди, подсигурени от спонсорите и спомоществователите на конкурса.

Ученици, класирани на първо, второ и трето място във втора и трета възрастови групи ще получат целева финансова подкрепа и стипендии, осигурени от Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата. По тази причина в тези възрастови групи ще бъдат присъдени само по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите.

На конкурса ще бъде присъдена Специална награда в памет на Валентин Вълчев.

Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – парична награда, предметни награди и картина от известен кюстендилски художник.

По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди. Спечелилите първи награди от конкурса през 2020 г. нямат право да участват в същите групи. Редът за участие на състезателите ще бъде определен чрез жребий преди конкурса на съответната група.