Двадесет и шестото издание ще се проведе в периода 6-8 април 2023 г. 

Читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил обявява регламента за Двадесет и шестото издание на Международния конкурс за класическа китара, който ще се проведе от 6 до 8 април 2023 г. в гр. Кюстендил.

Конкурсът се организира ежегодно и е под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие до 30 март 2023 г.

Регламент и заявка за участие можете да намерите на сайта на читалище „Братство 1869“ гр. Кюстендил  или на сайта на конкурса. 

Международният конкурс за класическа китара се организира ежегодно под патронажа на кмета на Община Кюстендил – Петър Паунов. Художествен директор е Иван Андонов. 

Конкурсът е включен в Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата.

В него могат да участват всички желаещи китаристи от страната и чужбина, подали анкетна карта за участие в определения срок и състезаващи се като участници в следните възрастови групи:

  • Първа група - до четвърти клас – (до 11 годишна възраст). 
  • Втора група - пети – седми клас (от 11 до 14 годишна възраст)
  • Трета група - осми – дванадесети клас (от 14 годишна възраст до навършване на 18 годишна възраст)
  • Четвърта група - над 18 г.
  • Пета група - “Свободна сцена на солиста”
  • Шеста група - “Китара +”
  • Седма група - “Камерна музика” 
  • Осма група - “Китарни ансамбли и оркестри”

Парични и предметни награди на обща стойност 6000 лв.

В І група ще бъдат присъдени следните парични награди: І-ва-100 лв., ІІ-ра-90 лв., ІІІ-та-80 лв. 

Във ІІ група – еднократна целева финансова подкрепа: за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда

В III група – едногодишна стипендия: за І-ва , ІІ-ра и ІІІ-та награда,

В IV група: І-ва-150 лв., ІІ-ра-130 лв., ІІІ-та -120 лв. 

В V, VІ и VІІ група: І-ва-150 лв., ІІ-рa-130 лв., ІІІ-та -120 лв. 

В VІІІ група:І-ва-200 лв., ІІ-рa-150 лв., ІІІ-та -120 лв. 

Наред с паричните награди във всяка група се връчват и допълнителни награди, подсигурени от спонсорите и спомоществователите на конкурса.

Ученици, класирани на първо, второ и трето място във втора и трета възрастови групи ще получат целева финансова подкрепа и стипендии, осигурени от Програмата за закрила на деца с изявени дарби на Министерството на културата. По тази причина в тези възрастови групи ще бъдат присъдени само по едно първо, едно второ и едно трето място, без дублиране на наградите.

На конкурса ще бъде присъдена Специална награда в памет на Валентин Вълчев.

Най-успешно представилият се китарист получава “Голямата награда” на конкурса – парична награда, предметни награди и картина от известен кюстендилски художник. 

По решение на журито във всяка група ще бъдат присъдени по три специални награди.

Спечелилите първи награди от конкурса през 2022 г. нямат право да участват в същите групи. Редът за участие на състезателите ще бъде определен чрез жребий преди конкурса на съответната група.