Мярка за неотклонение „Задържане под стража“, по отношение на Александър Д. от Кюстендил, привлечен от Окръжна прокуратура – Кюстендил като обвиняем за използването на платежен инструмент – дебитна карта, изтегляне на сума в общ размер на 4000 лева, без съгласието на титуляра, определи Окръжен съд – Кюстендил.

Според свидетелски показания, на 19.10.2021 г., обвиняемият, през отворен прозорец на сграда на първи етаж, намираща се в гр. Кюстендил, с пръчка е взел светла на цвят дамска чанта, в която открил карта за банкомат, 175 лева и други монети, както и листче с написани с химикал четири цифри. От банкомат, намиращ се на сградата на поликлиниката в гр. Кюстендил, с 10 тегления, изтеглил сумата от 4000 лева. Средствата били използвани за покупки на дрехи, плащане на хотелски услуги в гр. Кюстендил и гр. София, посещения на заведения за хранене. По делото е налице запис на охранителна камера на община Кюстендил, намираща се на сградата на поликлиниката, със заключение на специалист експерт в ОД на МВР, че изображенията от тази камера съпоставени с фотоснимки на обвиняемия сочат на идентичност.

При тези доказателства се налага извод за вероятност с не малка степен на интензитет, именно Александър Д. да е ползвал банков инструмент, принадлежащ на друго лице, осигуряващо му към този момент достъп до не незначителна сума пари по сметка на същото лице, от който той се е възползвал като е изтеглил определена сума. Обвиняемият е с богато криминално минало. От 2001 година до момента, той е автор на множество престъпления от общ характер. Съществува реална опасност от извършване на престъпление, пише в мотивите си съдия Евгения Стамова.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София, в 3- дневен срок.