Държавен архив Кюстендил представи своята шеста и последна изложба за годината. Тя е по повод 70 годишнината от създаването на държавните архиви в България.

"Всички териториални архиви изготвиха дигитални изложби във фейсбук. В изложбите всеки архив представи историята на архива, както и постъпленията от най-цените си документи за период от 10 години." разказа директорът на Държавен архив Кюстендил Петър Шейков.

 

 

В изложбата на Държавен архив Кюстендил са показани телеграма, която е свързана със Съединението на България. Тя е изпратена от ръководството на либералната партия до Алексо Караманов и известява за пристигането на княз Александър Батенберг в южна България след Съединението. Интерес поражда манифест отпечатан върху копринен плат, с който княз Фердинанд обявява влизането на България в първата световна война на страната на централните сили.

Показано е и свидетелството на завършено образование на Йордан Захариев.

С цел по-тържествено отбелязване на празника на българските архиви точно в 12 часа на 1 Октомври дигиталните изложби на всички бяха публикувани едновременно.