На 25.10.2023 г. в читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил бе открита фотодокументална изложба по повод 137-годишнината от рождението на композитора Никола Атанасов.

Никола Атанасов е един от творците, положили основите на  българската професионална  музика и създател на Първата българска симфония. 

След завършване на образованието си композиторът учителства в Стара Загора, Плевен и София. От 1923 г. е преподавател в Държавната музикална академия, от 1929 г. е професор по музикално-теоретични дисциплини, а в периода 1934-37 г. е ректор на Държавната музикална академия. 

В творчеството на Никола Атанасов преобладава оркестровата музика. Автор е на: 3 симфонии, 2 увертюри и музикална картина „Дойчин войвода”; ­за мандолинен оркестър – увертюра и различни авторски пиеси, сред които 5 китки от български народни песни, 3 сюити, 3 валса, Ръченица, Арабеска, Интермецо и др.; около 500 обработки и оркестрации на увертюри, химни, песни от чужди автори и др.; камерни творби, голям брой хорови и солови песни, военни маршове („Марш на 13-ти пехотен Рилски полк” „Вам”, „Очакван ден”) и др. 

Проф. Никола Атанасов е удостоен със званието „Почетен гражданин на Кюстендил" през 1963 г.