Операцията е проведена от пътните полицаи за времето от 13 до 19 август, проверени са 548 МПС, 581 лица, установените нарушения са 189. Съставени са 67 акта, 67 фиша и са връчени издадени и невръчени 67 ел. фиша. В рамките на операцията е установен 1 неправоспособен водач, 71 нарушения на скоростните режими, 23 са нарушенията, свързани с неспазване на пътни знаци и маркировка, 21 – неползване на обезопасителни системи.