Повишаването на температурите, през последните дни е предпоставка за усложняване на пожарната обстановка в земеделските земи. Въпреки редицата предупреждения на служителите от РДПБЗН – Кюстендил, продължава паленето на отпадъци и сухи треви. Това е нарушение на нормативната уредба, водещо до сериозни последици за горския и полски фонд.

От обявяване на пожароопасен сезон на 15.04.2021 г. в област Кюстендил са възникнали 30 пожара. Общо са засегнати 115 дка в урбанизирани и извън урбанизирани територии. Унищожени са 75 дка посеви пшеница и 1 дка лозя. Спасени са 135 дка посеви пшеница, 50 дка овес, 14 дка лозя, 3 сгради, 2 фургони и 1 бунгало.

РДПБЗН – Кюстендил отново напомня, че за недопускане възникването на пожари е задължително спазването на основните правила:

  • абсолютно ЗАБРАНЕНО в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици) е паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници;
  • не се разрешава изгарянето на горими отпадъци и други растителни остатъци в свободните дворни площи.

Административната санкция за палене на стърнища и изгаряне на горими отпадъци, съгласно ЗМВР, е от 200 до 2000 лв.


При забелязан пожар, съобщете незабавно на тел.112.