Жътвената кампания в Кюстендилска област е в разгара си. Остават още 13 858 дка житни култури за прибиране, ожънати са 27745 дка. Поради повишеното ниво на пожарна опасност продължава ежедневната превантивната и контролна дейност на служителите от РДПБЗН, с която се цели предотвратяване и недопускане на пожари в земеделските земи,продължават проверките на селскостопанската техника – проверени са 216 машини, допуснати са 215 за осъществяване на дейност по прибиране на зърнените култури, съставени са 10 акта за установени различни нарушения.

За да опазим реколтата от пожари, РДПБЗН апелира отново за стриктно спазване на пожарните правила и изораване на противопожарни ивици около горски територии и съседни житни блокове.

Изорана противопожарна ивица при започване на жътвата гарантира неразпространение на възникнал пожар и намаляване на материалните щети.

За да приключи нормалното жътвената кампания, служители от РДПБЗН - Кюстендил, ще продължат с тематичните проверки на земеделската техника – зърнокомбайни, трактори, автомобили, сламопреси, спазването на противопожарните изисквания при жътвата, както и при съхранение на зърното и грубите фуражи.

 

Особено внимание се обръща на следното:

  • наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;
  • земеделската техника се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-968;
  • състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;
  • спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба № 8121з-968 за опазване на земеделските земи от пожари;
  • спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;

Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани противопожарни ивици около гробищни паркове, жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.

До момента в Кюстендилка област са унищожени 9,6 дка пшеница , 3 дка ечемик , други - 2 дка и 100 бали фураж.

За да не се допускат пожари в житните площи, напомняме на гражданите:

  • Да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото и горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата.
  • при посещаване на узрели посеви да се проявява по-голяма бдителност;

  • не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.

  • да не се позволява на децата да играят с огън и кибрит;

 

Още веднъж напомняме, че изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е абсолютно ЗАБРАНЕНО!

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат санкции на виновните длъжностни лица по Закона за МВР – глобата е от 100 до 2000 лева.

 

При възникване на пожар своевременно съобщете на тел. 112