Районен съд – Кюстендил, под председателството на съдия Мая Миленкова, в състав с двама съдебни заседатели, одобри споразумение и наложи наказание „Пробация“ за срок от 12 месеца на подсъдима за длъжностно присвояване. Причинените от престъплението имуществени вреди на 39 пострадали, в общ размер на 3 458, 36 лв. са възстановени.

Жители на кв. Изток се оплакаха от пощенски служител

Росица Ж. се призна за виновна в това, че в периода 21.02.2020 г. до 23.04.2020 г., в Пощенска станция, с изнесено работно място в кв. „Изток“, при условията на продължаващо престъпление по смисъла на чл. 26 от НК, в качеството си на длъжностно лице- „касиер“, е присвоила чужди пари, собственост на различни граждани от гр. Кюстендил, а именно сумата от общо 3 458, 36 лв., представляващи социални помощи по Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца и Закона за хората с увреждания, връчени в това й качество да ги пази и управлява – престъпление по чл. 201, във вр. с чл. 26, ал.1 от НК.

На основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „Б“ от НК, подсъдимата Росица Ж. ще изтърпи наказание „Пробация“, изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес“ за срок от 12 месеца, с периодичност 2 пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“ за срок от 12 месеца. Подсъдимата е осъдена да плати и разноските по делото.

Определението на РС – Кюстендил е окончателно и не подлежи на обжалване.