Районна прокуратура – Кюстендил е предала на съд Р.Ж. по обвинение за извършено от нея престъпление по чл. 201 от НК – длъжностно присвояване.

В периода м. февруари – м. април 2020 г. обвиняемата Ж. работела в пощенска станция в кв. „Изток“ в гр. Кюстендил. В изпълнение на служебните си задължения тя следвало да изплаща социални помощи, съгласно ведомости, получени от съответната дирекция при Община Кюстендил.

Въпреки това, когато правоимащите лица отивали за получаването им, обвиняемата служителка им заявявала, че паричните средства не са постъпили и предстои получаването им на следващия ден. След няколко дни, при повторното идване на социално слабите в пощенската станция, те установявали, че тя е затворена и се информирали от оставената бележка, че помощите ще бъдат изплащани в друг клон - в кв. „Бузлуджа“ в града. Там обаче разбирали, че сумите вече са изплатени, за което имало положени подписи от получателите в разплащателните ведомости.

За случилото бил подаден сигнал до компетентните органи. В хода на разследването е била назначена графическа експертиза, която установила, че подписите не са били положени от правоимащите лица. Общата сума на присвоените парични средства възлиза на 3458,36 лева.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.

Жители на кв. Изток се оплакаха от пощенски служител