На 19 Май 2021 г. вечерта екип на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението се отзова на сигнал за две малки птичета от семейство Сови паднали от гнездото си. Действията се развиха във вътрешния двор на филиала на Детска градина "Мечта", който се намира в квартал Изток.

"Децата и персонала в градината забелязали птиците и подали сигнал до Община Кюстендил. Предприети са незабавни действия с цел връщане на птиците в гнездото" коментира главен експерт "Управление при кризи и ОМП" Ивайло Чалъков от Община Кюстендил.

 

 

 Гнездото на птиците се намира в короната на брезово дърво на височина около 12 метра.