Служители на РДПБЗН – Кюстендил, провериха 55 черкви и манастири в областта за спазване на пожарната безопасност и недопускане на инциденти. Не са констатирани нарушения на правилата и нормите, дадени са указания на църковните служители за ограничаване предпоставките за възникване на пожари.

На 01 срещу 02.05.2021 г. е осигурено дежурство от служители на РДПБЗН – Кюстендил, които да следят за спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност в православните храмове.

РДПБЗН апелира към гражданите за повишено внимание и за спазването на основните правила за пожарна безопасност, както и за спазване на противоепидемичните правила за ограничаване на разпространението на COVID-19.

При инцидент сигнализирайте на тел. 112!