Община Кюстендил уведомява, че от 13 Януари 2021 год. започна събирането на местни данъци и такси за текущата година. Предплатилите до 05 Януари 2021 г. могат да се възползват от 5% отстъпка от размера на задължението си.

Плащането на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства може да се извърши и на две равни вноски до 30 Юни 2021 г. и до 31 Октомври 2021 г. на касите в дирекция „Местни приходи”, която се намира се на ул. „Христо Смирненски” №1 от 8:00 часа до 17:00 часа, без прекъсване. В паричния салон може да се плаща освен в брой и чрез ПОС-устройства.

За удобство на гражданите плащанията на данъци може да се извършват и в касите на Изипей, Фастпей и Български пощи в цялата страна.

От Община Кюстендил напомнят, че плащания могат да се извършват и чрез банков превод или онлайн през сайта на Община Кюстендил (www.kustendil.bg). За удобство и улеснение на гражданите е въведена услуга за онлайн плащане на задължения по местни данъци и такси, по всяко време, като лицата могат да заплатят данъците си чрез своя клиентски идентификационен номер.

 

Банкова сметка – IBAN BG11SOMB91308442298644 Банков код – BIC SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:

 • 44 14 00 Окончателен годишен патентен данък;
 • 44 21 00 Данък върху недвижимите имоти;
 • 44 22 00 Данък върху наследствата;
 • 44 23 00 Данък върху превозните средства;
 • 44 24 00 Такса битови отпадъци;
 • 44 25 00 Данък при пр. на имущества по възмезден и безвъзмезден начин;
 • 44 28 00 Туристически данък;
 • 44 34 00 Други данъци;
 • 44 80 13 Такса за притежаване на куче;
 • 44 80 07 Административни такси;
 • 44 65 00 Глоби, санкции, неустойки.