От 5 Октомври 2020 г. дипломирани младежи със завършено висше образование могат да кандидатстват за работа през 2021 г. в централни ведомства и техните териториални поделения.

Тази възможност се реализира от Агенция по заетостта по утвърдени от Министерството на труда и социалната политика критерии и процедура за кандидатстване по програма "Старт на кариерата".

Чрез програмата се дава възможност на безработни младежи, завършили висшето си образование в рамките на 12 месеца да натрупат първият си трудов стаж, както и професионален опит, умения и практика по придобитото образование, с което да поставят началото на своето кариерно развитiе.

За да участват в програмата "Старт на кариерата" кандидатите трябва да са на възраст до 29 години /ненавършени до 30 Октомври 2020 г./ и да имат висше образование, съответстващо на посоченото от работодателя за заемането на конкретното работно място. Също така кандидатите трябва да са регистрирани в бюро по труда като безработни или заети търсещи работа, както и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето си образование. 

Желаещите младежи могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 30 Октомври 2020 г. Документи се подават в бюрото по труда в което са регистрирани или по електронен път в сайта на Агенция по заетостта.