На 28 юни 2020 г. (неделя) от 11:00 до 13:00 часа, като част от ежегодния общински „Празник на черешата“, Областен информационен център – Кюстендил ще проведе инициативата „Европейски инвестиции в моя град“.

По време на събитието ще се проведат игри и състезания, предвидена е и музикална част. За всички участници са осигурени награди. Екипът на центъра ще проведе и открита приемна, по време на която всеки заинтересован гражданин може да получи актуална информация за възможностите за кандидатстване по европейски програми, за изпълнението на европейските програми на територията на област Кюстендил, подготовката за програмен период 2021-2027 г. Подготвени са информационни и рекламни материали.

Събитието ще се проведе в градинката пред сградата на Областна администрация Кюстендил. Поканени за участие са деца, ученици, родители и всички заинтересовани граждани при спазване на необходимите мерки за безопасност.

Областен информационен център - Кюстендил е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.