Със заповед на директора на РЗИ – Кюстендил, временно се ограничава движението от 10.00 до 22.00 ч на територията на квартала, влизането и излизането от него.

Служители на ОДМВР ще контролират придвижването на граждани и автомобили в и от територията на кв. „Изток“. Влизането и излизането на автомобили, обслужващи жизнено важни сектори, ще се допуска само с разрешение на РЗИ.

снимка: Кюстендил Инфо - новини

В случаи на неотложност ще бъде допускане влизане и излизане от квартала, по преценка на служителите на ОДМВР. Няма да се допуска събирането на групи от хора на обществени открити и закрити места, а носенето на предпазни маски или шалове е задължително.