Окръжен съд – Кюстендил предлага редица електронни услуги, в улеснение на гражданите, с цел публичност и прозрачност, както и по-бързо и качествено обслужване.

На интернет страницата на съда, в секция "Бързи връзки“ може да се намери Каталог на електронните услуги в Окръжен съд – Кюстендил. В него са публикувани всички телефони и имейли за връзка на гражданите със съда. Указани, със съответните линкове са местата в интернет сайта на съда, където може да се намери информация за насрочените дела, постановените съдебни актове, прессъобщенията за инициативи и събития, за свободните работни места, публичните продажби на Държавните съдебни изпълнители и др.: https://kyustendil-os.justice.bg/bg/3538

На интернет страницата на Окръжен съд – Кюстендил, в секция: "Документи – Бланки и образци“: https://kyustendil-os.justice.bg/bg/3509, могат да се намерят линкове и да се свалят образци за 12 вида заявления, към Общо деловодство или към Фирмено отделение.

Бланки и образци на документи могат да се намерят в същата секция и на страниците на Районен съд – Кюстендил / https://kyustendil-rs.justice.bg/bg/8199 / и Районен съд – Дупница / https://dupnitsa-rs.justice.bg/bg/6729 /. Сред тях са: Заявление за издаване на Свидетелство за съдимост, Молба за издаване на заверен препис или изпълнителен лист и др.