Правителството задължи търговските обекти, представляващи вериги магазини, да предлагат българска продукция от местни /регионални/ производители.

Мярката засяга търговски обекти, част от вериги на самообслужване за продажба на дребно на храни и нехранителни стоки, които имат магазини в повече от 3 административни области на територията на страната.

С приетото постановление се цели да бъдат подкрепени малките и местни български производители и да запази поминъка им. Потребителите трябва да имат право на достъп до местното производство, а техен е изборът какво ще предпочетат.

Местата за продажба следва да имат площ, достатъчна за излагане и продажба на съответните хранителни стоки, обозначени като продукти от регионално производство. На тези места следва да се предлагат мляко и млечни продукти от българско сурово мляко; риба и рибни продукти; прясно месо и яйца; пчелен мед; пресни сезонни плодове и зеленчуци, произведени от регионални производители. Въведено е изискване млечните продукти да бъдат произведени изцяло от българско сурово мляко. Приетите изменения не изискват промяна на досегашния ред на доставки в обектите, единствената цел е да бъде дадена възможност за предлагане на местна (регионална) продукция.

Регионални производители са производители или групи/организации на производители с място на осъществяване на дейността на територията на административната област, в която се намира съответният търговски обект, или на територията на съседна, граничеща с нея административна област. За административни области София-град и София-област за съседни се считат областите, граничещи със София – област, както и област Пловдив. Производителите трябва да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители или да притежават обект, регистриран съгласно Закона за храните.