По време на тазгодишната церемония ще бъдат приети нови членове и ще бъде проведена благотворителна кампания.

Международното сдружение “Клуб Иване, Иване” организира празничното си тържество на 20 Януари 2020 г. от 19:00 часа в хотелски комплекс „Рай“ с. Жиленци.

Клубът е единственото сдружение в България на всички, които носят името Иван и неговите производни. Учреден е преди дванадесет години в град Кюстендил и освен жители на града и общината в него членуват Ивановци от цялата страна, Сърбия, Македония и Русия.

Поканени са всички именници, които желаят да споделят заедно празника!