Кампанията ще се проведе на 15 и 16 ноември 2019 г.

Община Кюстендил съвместно с „УниТрейд-2011“ ООД организират кампания за безвъзмездно предаване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/ - хладилници, телевизори, печки, перални и други.

Гражданите могат да подават заявка за безплатно извозване от домовете на ИУЕЕО на телефон 0887 23 44 67 от 01.11.2019 г. до 15.11.2019 г. Ще бъдат осигурени и помощници за пренасяне на по-тежките електроуреди.

Подадените заявки от селата на територията на общината ще бъдат обслужени на по-късни, допълнително уточнени дати, за което жителите на съответното населено място ще бъдат предварително уведомени.

Повече информация за кампанията може да получите на телефони: 0887 23 44 67 – „Унитрейд 2011“ ООД и 078 /55 11 66, в.239 – Община Кюстендил.