Служители на отдел „Охранителна полиция“ от ОДМВР – Кюстендил, проведоха срещи с директорите на училища и детски градини в областта за съгласуване на съвместните действия по обезпечаването на обществения ред и сигурността в районите на учебните и детски заведения. Обсъдени бяха възможностите за допълнителни мерки за физическата защита, начините на охрана, пропускателният режим, недопускането на престъпни посегателства при откриването и по време на учебната година. Уточнени са начините за бърза връзка между училищните ръководства, охранителните фирми и районните управления.

По време на учебната година ще бъдат извършвани системни проверки в питейни и увеселителни заведения за спазване изискванията за пребиваване на малолетни и непълнолетни лица в тях, както и продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни. Ще се активизира и контролът над магазините и кафенетата в близост до училищата за недопускане на продажба на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица. Изпратени са до кметовете на всички общини сигнални писма за проверка на уличното осветление около пешеходните пътеки и входовете на училищата. На места, където липсва или е необходимо отремонтирането на предпазната ограда, са направени предписания да бъде направено. Всички пешеходни пътеки на територията на област Кюстендил са възстановени съгласно Наредба №2 в бял цвят и надпис „Погледни“. Около всички учебни заведения пешеходните пътеки са освежени, видими за преминаващите по тях. Частично е освежена и пътната маркировка на възловите кръстовища. Създадена е организация за включване на полицейски служители на 17.09.2018 г. при откриването на новата учебна година по гарантиране сигурността на учениците и техните родители, както и за опазване на обществения ред в училищата и около тях.