По покана на Дневния център за деца и младежи с умствени и физически увреждания полицаи от ОДМВР – Кюстендил, им бяха гости. Инспекторът борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Ирена Ковачева разказа на децата и младежите за професията на полицаите, какво работят, как помагат на хората, как да ги разпознават и как се представят, както и за начините да се потърси помощ от полицията. Служителят от сектор „Пътна полиция“ Бисер Стоилков ги запозна с правилата за пътна безопасност, поговориха за безопасните места за пресичане по улиците и безопасните места за игра. Особен интерес предизвикаха помощните средства, с които работят полицаите, а най-емоционалният момент бе демонстрацията на полицейското куче Бил и разказът на водача му Иво Спасов.

Гостите и домакините след оживеното общуване се разделиха с пожеланието да се видят отново.

Caption