Доброволците от Детските полицейски управления в Кюстендил успешно завършиха първата си учебна година. Заключителното занимание проведоха в манастира „Свети Лука“ в с. Граница. Там бяха посрещнати от игуменката на манастира сестра Фотиния. Тя им разказа за християнската вяра, ролята на православието в съвременното общество, за традициите и обичаите на българина, за християнските празници. Сестра Фотиния запозна гостите си и с историята на манастира и ги почерпи с лакомства.

По време на този излет доброволците организираха и спортни състезания и игри.

Доброволците от Кюстендил работят по проекта „Детско полицейско управление“ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Проф. Марин Дринов“. Проектът е 2-годишен и се осъществява от екип от РУ- Кюстендил и педагог от училището, в което работи ДПУ.

През първата учебна година те се запознаха с работата на Охранителна полиция, имаха занимания по безопасност на движението – кой упражнява контрол на пътното движение, какви са правата и задълженията на пътните полицаи, как действат те при установяване на нарушение.

Имаха занимания по детска лична полицейска защита, вече могат да окажат и първа долекарска помощ…

Доброволците от ДПУ в ОУ „Проф. Марин Дринов“ получиха свидетелствата си за успешно завършена първа учебна година, а тези от ДПУ в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ще получат свидетелствата си на 1 юни.