Изпълнителният директор на фондацията Александрина Димитрова е изпратила писмо до началника на РУ Кюстендил, с което благодари за проявена гражданска позиция и отговорност на полицая от управлението Радослав Златков.

По време на свое дежурство той е разпознал дете от Центъра за настаняване от семеен тип „Сияние“, детето е било без придружител и на необичайно за него място. Закарал го е в центъра, там разбрал, че вече издирват детето.

Настанените в центъра деца и младежи са със затруднения и се нуждаят от 24-часова подкрепа и грижа. Господин Златков не еднократно ни е помагал, се казва в писмото на А. Димитрова, като винаги е показвал изключително положително отношение към нашите деца и младежи.

Благодаря за доброто сътрудничество, целият ни екип е признателен за реакцията на полицай Радослав Златков.