Национален център за контакт по програма „Европа за гражданите”, Бюро „Творческа Европа“ – България и Информационен център Европа Директно – Кюстендил организират на 24 юли 2017 г. информационна среща за представяне на двете програми „Творческа Европа” и „Европа за гражданите”.

Каним представители на местните власти, младежки организации, образователни институции и неправителствени организации, медии и други заинтересовани страни да присъстват на срещата.

Срещата е със свободен достъп и ще се проведе в читалище „Братство 1869” гр. Кюстендил, Синя зала. Начален час: 11:00 ч.

Цялата програма ТУК

Програмите накратко:

Програма „Творческа Европа“ (2014-2020) и в частност Подпрограма „Култура“ подкрепя творците и организациите, които работят в секторите на културата и творчеството в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне те да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма „Култура“ подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество, превод на литературни произведения, европейски мрежи и европейски платформи.

Подробности тук: www.creativeeurope.bg

Програма „Европа за гражданите” (2014-2020) е един от основните механизми на Европейския съюз за стимулиране на активното европейско гражданство и чувството за европейска идентичност. В съответствие с глобалната цел за доближаване на Европейския съюз до неговите граждани, програма „Европа за гражданите” цели да допринесе за разбирането на ЕС – неговата история и многообразие, както и да подобри условията за гражданско и демократично участие на равнището на Съюза.

Подробности тук: www.eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en

Настоящата публикация е по проект «Европа Директно - Кюстендил»,

реализиращ се с финансиране от читалище «Братство 1869»  и Европейския съюз.