Учениците от осми клас на Пето ОУ „Христо Ботев” се включиха с инициативи в глобалния ден за анти-тормоз – „Ден на розовата фанелка”, който тази година се отбелязва на 22 февруари /за 6 поредна година/. Фокусът на инициативата в училище бе „Не на тормоза, но не за ден!”. Осмокласниците бяха подгатвили флаери по темата и презентираха пред своите съученици видовете тормоз и начините за разрешаване на конфликти.

Тази инициатива бе реализирана и във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP00-3,002-0152 "Учим се от миналото, мислим за бъдещето" за толерантно общуване, по който училището е бенефициент.