С 26 гласа подкрепа при тайно гласуване Общински съвет Кюстендил избра адв. Васил Иванов за омбудсман на Кюстендил. За опонента му Любомир Иванов гласува само 1 съветник, а 7 бяха недействителните бюлетини.

Фигурата на местния обществен посредник все още е слабо позната сред местното население. За да се познават по-добре функциите и правомощията, Васил Иванов предвижда отпечатване на информационни брошури и изнесени приемни в малките населени места.

Чисто технологично Васил Иванов ще всъпи в длъжност след около месец. До тогава той трябва да подаде молба за спиране на адвокатските му прав, тъй като освен юрист е и председател на Адвокатска колегия Кюстендил. Неговата идея е приемната на Местния обществен посредник в Кюстендил да бъде извън сградата на Община Кюстендил, за да се улесни достъпа награжданите.

http://kustendil.info/galeriya/image?view=image&format=raw&type=img&id=121