40 ученици от различни кюстендилски  гимназии получиха еднократни общински стипендии от заместник - кмета на хуманитарните дейности Светослав Василев. Най-умните гимназисти са победители, класирани от първо до шесто място на тест, проведен през месец юли, подготвен от екипа на социалния антрополог Харалан Александров.

Между 50 и 300 лева са финансовите стимули за талантливите деца на Кюстендил, давани от бюджета на община Кюстендил. Към теста за общински стипендии определено има интерес, а той вече се утвърди и се прави за четвърта поредна година.

Шест са критериите, на които трябва да отговарят писмените работи, като всеки един се оценява по шестобалната система. Водещо в крайния резултат е нестандартното мислене на учениците, както и проявеното гражданско отношение по актуални проблеми. Тази година учениците, разсъждаваха върху това как да изглежда тяхното училище и изучаването на предмета религия.