Дом на Атеиста и редакцията на вестник "Звезда" Кюстендил обявяват анонимен конкурс за най-ярки творби на АТЕИСТИЧНИ ТЕМИ: разкази, сатирични стихотворения и поеми, епиграми, карикатури, проблемни кореспонденции и други журналистически материали.

Произведенията трябва да се изпратят в два екземпляра най-късно до 30 Март 1972 г. на адрес: Кюстендил, ОК на Отечествения фронт - за дома на атеиста.

Всички творби, които притежават необходимите качества, ще бъдат отпечатани на страниците на вестника. Класираните в конкурса ще бъдат наградени от Дома на атеиста.

За разказ:

 1. Награда - 50 лв.
 2. Награда - 30 лв.
 3. Награда - 20 лв.

За карикатури:

 1. Награда - 40 лв.
 2. Награда - 30 лв.
 3. Награда - 20 лв.

За сатирични произведения:

 1. Награда - 40 лв.
 2. Награда - 30 лв.
 3. Награда - 20 лв.

За журналистически материали:

 1. Награда - 30 лв.
 2. Награда - 20 лв.
 3. Награда - 15 лв.

вестник "Звезда" Януари 1972 г.