Само за брането на гроздето всяка година в света се губят огромни количества човешки труд. Да се откъсне гроздът от лозата ... На пръв поглед лесна и проста работа. Но никакви механични ножове, смукала и вибратори не биха могли да намерят точното място на узрелият грозд сред лозовите пръчки и листа и след това да го отделят от стъблото. Те разкашкват зърната, повреждат гроздовете, и за това механизирано се берат само тези сортове, които са предназначени за вино и сокове.

Най-трудната задача за машината е да намери гроздът. Човек извършва това почти автоматично и безпогрешно, но и най-сложната система от лостове, опипвачи и фотоелементи не би могла да повтори същото.

Учени от Московската селскостопанска академия "К. А. Тимирязев" и Дегестанския научноизследователски институт по селско стопанство са патентовали оригинален метод за бране на грозде.

Гроздът се намира и грижливо се отрязва от стъблото с помощта на електрически импулс. Работата е там, че в момента на узряването зърната съдържат до 20 процента захар. А дръжката на грозда е влакнест сноп, в който няма изобщо захар. Става така, че самият грозд, "зареден" със захарен разтвор, отлично провежда електрически ток, т.е. има малко електрическо съпротивление. От друга страна дръжката му е с достатъчно голямо съпротивление. На това се базира новият метод за електроконтактно бране.

На трактора се поставя електрически генератор. Самият "гроздоберач" представлява две контактни пластини. Едната се допира до проводника, за който се крепи лозата, а другата - до грозда. Пластините се движат напред, като им се подава напрежение от няколко хиляди волта. Получава се късо съединение в дръжката с голямо съпротивление, която мигновено изгаря, а гроздът остава невредим. Електрическият импулс не се отразява на вкуса на гроздето, като същевременно многократно се намаляват средствата и времето за бране.

Новият електроконтактен метод е универсален. По същият начин могат да се берат и много други плодове и зеленчуци.

вестник "Звезда" Януари 1972 г.