Навигация

Новини Кюстендил

Детска градина "Мечта" град Кюстендил бе избрана за пилотна детска градина на Министерството на образованието и науката за работа с деца със специални образователни потребности.

От началото на новата учебна година в детското заведение ще бъдат назначени логопед и ресурсен учител.

Идеята на пилотния проект е да помогне на децата за по-лесна адаптация при започване на първи клас. "Целта е нашите малки възпитаници е да с аподготвени и да не срещат затруднения при усвояване на учебния материал" коментира директорът на Детска градина "Мечта" Ани Ангелова.

Демографските проблеми не подминават и това детско заведение в Кюстендил. По-малкият брой деца води до намаляване групите в детската градина, съответно и на заетия персонал. Съкращенията ще се отразят върху педагогическият персонал достигнал пенсионна възраст.

Вижте също ...

Търсене

Кюстендил Инфо - новинарски сайт, проект на Студио Видеограф