19-часов ремонт за отстраняване на тежка авария в с. Слокощица, община Кюстендил, реши сериозен проблем на част от местните жители. 

Засегнати от аварията бяха над 10 домакинства, попадащи във високите части на селото. В резултат на спукана етернитова водопроводна тръба, дебитът на питейната им вода бе твърде слаб.

Екипи на „Кюстендилска вода” ЕООД стартираха локализиране на аварията - на 28.03.2024 г., в 10 ч. сутринта.

Точното й място бе установено чрез прилагане на „стъпкови проби”, от които бе констатирано, че аварията е скрита и дълбока. Остранена е около 5:00 ч. сутринта, на 29.03.2024 г. Водоподаването до всики абонати на „Кюстендилска вода” ЕООД е нормализирано.