След извършена кумулация, Окръжен съд – Кюстендил увеличи най- тежкото из между четири наказания „лишаване от свобода“ на подсъдимия А. А. Д., а именно: „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, на „лишаване от свобода“ за срок от 7 години. 

Делото бе образувано по искане на Окръжна прокуратура – Кюстендил. Съдът кумулира наказанията по 3 наказателни от общ характер дела на РС – Кюстендил и едно на Окръжен съд – Кюстендил, преквалифицирано от САС в убийство, при превишаване пределите на неизбежна отбрана. Съдът определя едно, най- тежко наказание, наложено измежду влезли в сила няколко присъди на подсъдимия А. А. Д. / на 23 години /, като към момента на извършване на отделните престъпления, не е имало влязла в сила присъда по нито едно от тях.

Налице е усложнена престъпна дейност на А. А. Д., видно от наличните му осъждания, независимо от младата му възраст. Престъпленията според правната им квалификация са в две посоки- хулиганство и незаконно държане на оръжие, т. е. свързани с нарушаване на обществения ред и общественоопасно престъпление, както и престъпления против личността – нанасяне на две телесни повреди и убийство, пише в мотивите на петчленният състав на Окръжен съд - Кюстендил. Съдът намира за необходимо да увеличи така определеното общо най- тежко наказание „лишаване от свобода“ за срок от пет години с 2 години – на седем години, което да се изтърпи при първоначален режим на изтърпяване „строг“. Съдът намира за неоснователни доводите на защитата за неприлагане на чл. 24 от НК и алтернативно за прилагането му за срок от 1 година. При увеличаването на наказанието с 2 години, съдът съобрази обстоятелството, че част от осъжданията на А. А. Д. са като непълнолетен и по тази единствена причина не увеличи общото наказание с ½, което е максимално допустимия законов срок по чл. 24 от НК – в случая 2 години и 6 месеца / ½ от наложените му 5 години „лишаване от свобода /.

Определението може да се обжалва и протестира в 15- дневен срок, считано от днес пред Апелативен съд – София.