Разумно обяснение ли е това за КЗП?

Свидетели сме на пореден случай, в който верига за хранителни стоки рекламира в брошурата си промоционални продукти, които са знакови за даден празник (като днешния Гергьовден), и в средата на периода да кампанията обявява, че няма да ги достави. Този път става дума за продукти като агнешка плешка за 19,99 лв./кг и агнешки бут за 20,99 лв./кг, за които в седмичната брошура е посочено, че ще бъдат налични за кратко – в периода от 4 до 7 май.

Съобщението, с което търговецът информира през медии, че „поради непредвидени обстоятелства“ няма да може да предложи тези продукти, е публикувано в края на деня на 5 май. Същевременно промоционалните продукти с преференциалните им цени продължават да фигурират в онлайн брошурата на страницата на компанията, както и в приложението за отстъпки.

Това е нелоялна търговска практика по смисъла на чл. 68ж, т.5 от Закона за защита на потребителите. Тя се изразява в това, че търговецът е обявил изгодни продажни цени на стоки за определен период, но не е осигурил налични количества от тях (вкл. от друг търговец) или на равностойни на тях стоки на обявената цена за промоционалния период от време и не посочва разумни основания за това. Тази практика се наблюдава вече в продължение на месеци и няма публично достъпна информация предприети ли са действия за санкционирането и забраняването и от страна на контролния орган – Комисия за защита на потребителите.

Според поместения на интернет страницата на КЗП регистър на влезлите в сила нелоялни търговски практики последните забранени нелоялни практики на въпросната верига са през 2021 г. - общо 4 на брой.

По отношение на конкурентните вериги – последната забранена нелоялна практика на една от компаниите е 1 брой през 2021 г. и 1 брой на друга компания – през 2023 г.

Нито една от тези забранени нелоялни практики не касае прийома отправяне на покана за покупка чрез рекламни брошура и впоследствие разпространяване на съобщения, че част от промо стоките няма да бъдат доставени поради „непредвидени обстоятелства“.

Нима за контролния орган КЗП обяснението „непредвидени обстоятелства“ е разумно основание, с което търговецът може перманентно да се извинява и да продължава да подвежда клиентите си? Въпросът е докога тази нелоялна практика ще бъде прилагана спрямо потребителите в ущърб на икономическите им интереси? Извършвала ли е КЗП проверки във връзка с нея, какво е установила, налагала ли е санкции и забрани? В случай че до момента не е била сезирана от потребители с официални жалби и сигнали, да се счита за сезирана чрез медиите.