Сезонните намаления започват с нови и стари трикове

Ако все още се наслаждавате на първото си кафе в съботната сутрин и планирате да обиколите магазините, за да потърсите нещо изгодно от започващите сезонни намаления, вижте преди това за какви нередности предупреждават от онлайн платформата „Ние, потребителите“. 

Най-новата „концепция“ за заблуда на потребителите при съобщенията за намаление е създаване на объркване по отношение размера на отстъпката. Експерти забелязаха витринна реклама на бутик за дрехи, на която е изписано 50% + 20%, което автоматично оставя впечатлението, че стоките се продават с отбив от цената от 70%. На практика обаче намалението е по-малко. 

Например, ако редовната цена на даден артикул е 100 лв., при отстъпка от 70% той ще струва 30 лв. При намаление 50% + 20% потребителят ще трябва да заплати за него 40 лв. Защо е така? Защото продавачът вади първо 50% от старата цена 100 лв., след това от получените 50 лв. приспада 20% и така се получава 40 лв. Тъй като става дума за магазин за скъпи стоки, клиентът си мисли, че с големия процент намаление пазарува много изгодно и може да направи повече покупки, с което да загуби десетки левове. 

Внушението за висока отстъпка се засилва допълнително с използването на психологическия трик за добавянето: 50%+20% работи доста по-добре дори и от 70%. И тук веднага се досещаме за онзи пример: Два магазина за сладкиши. Децата харесват повече този, в който продавачът поставя в пликчето по-малко количество и добавя до 100 гр., в сравнение с другия, в който първо насипват повече и изваждат до достигането на 100 гр. 

Друго често срещано нарушение и през този сезон е, че обекти с частично намаление на цените не са посочили групите стоки, за които то се отнася. Съгласно Закона за защита на потребителите, всяко съобщение за намаление трябва да посочва стоките и услугите или групата стоки и услуги, за които е валидно. 

В един от случаите на входа на търговския обект е изписано само следното: „Частично намаление -20% -30% -50% -60%“. На друга витрина пък е поставена табела с надпис: „Частично намаление до -50%“, а посоченият период е коригиран на ръка, най-вероятно за да бъде изкуствено удължен. 

Правилата са, че едно намаление е допустимо да продължи не повече от един месец. Когато обаче е обявено като „частично“, търговецът може непрекъснато да променя участващите в него стоки и така до безкрай във времето с това съобщение да привлича потенциални клиенти, които да влязат в обекта заради рекламираната кампания за отстъпки, особено когато (в нарушение на разпоредбите) не е посочено за кои групи стоки се отнася. 

Познато и от предходните години нарушение е липата на период на намалението, в резултат на което потребителят не знае кога е започнало и докога ще продължи, т.е. дали изобщо е реално.