Разчитахте, че ще можете да се справите финансово до първата заплата след по-големите разходи около отминалите празници, но неточно изчислен бюджет или непредвидени разходи ви изправят пред затруднения. 

Предложения за бързи заеми „изплуват” на телевизионния екран, „говорят” от радио ефира, „надничат” от интернет банери, „изникват” от пощенските ни кутии, „долитат” до нас под формата на флаери и брошури… Финансовите консултанти обаче са единодушни – това са скъпи и рискови услуги и до тях трябва да се прибягва само при спешни случаи.

За да не попаднете в капаните на скритите такси и нелоялните практики на фирмите за бързи кредити, направете задълбочено проучване на пазара, изчислете колко ще ви струва заемът, сравнете съществуващите в момента възможности и тогава се спрете най-добрата за вас, съветват от онлайн платформата „Ние, потребителите“.

Как да изберете подходящия за вас кредит? 

Важно е да се информирате колко ще ви струва заемът и да прецените ще можете ли да го изплатите в срок. Не подценявайте риска доходите и статутът ви да се променят през периода, в който ще се издължавате на кредитора. 

Съберете цялата информация за най-важните условия по отпускането, усвояването и издължаването на кредита и я сравнете с тази за другите предлагани на пазара. Обърнете внимание най-вече на общата сума за връщане, лихвения процент, годишния процент на разходите, срока на договора, както и на размера и броя на погасителните вноски. Всичко това се съдържа в т.нар. Стандартен европейски формуляр, който кредитор е длъжен да ви предостави преди сключването на договора, за да може да формирате ясна представа за това какво получавате и какво ще трябва да върнете. Понякога фирмите изобщо не предоставят такъв формуляр или в него не са попълнени някои от задължителните реквизити. 

За да научите предварително какво трябва да пише и да сте подготвени да изискате да бъде попълнено от кредитора, от „Ние, потребителите“ предоставят в аванс образец на формуляра.

Експертите напомнят, че при сравняване цената на два кредита най-точният показател е т.нар. годишен процент на разходите. Той включва договорената лихва и дължимите такси и комисионни.

  • Проверете кредитора 
  • Не пропускайте да направите справка за търговеца в официалния регистър на сайта на БНБ, за да се уверите, че работи „на светло”. 
  • Преди да подпишете договора
  • Прочетете внимателно договора и общите условия към него преди да подпишете. 

В помещенията за обслужване на клиенти на видно място следва да бъде поставена достъпна информация в писмена форма относно общите условия, тарифите и реда, при които кредиторът предоставя потребителски кредити. Имате право да изискате и да получите предварително и безвъзмездно екземпляр от проекта на договор (освен ако кредиторът откаже да ви отпусне заем). 

Не се съгласявайте на незаконни такси, за каквито понякога се появяват уговорки в общите условия. Това са такси за допълнителни услуги, които не са поискани изрично от вас, а кредиторът ви ги предоставя принудително. Например, напомняне за телефонни обаждания при забавяне на вноска по кредита. Или при просрочие - за изготвяне на напомнително писмо или нотариална покана и пр. Законът за потребителския кредит забранява да бъдат събирани такси и комисионни за действия, които са свързани с усвояването и управлението на кредита.

Не приемайте клаузи, които предвиждат неоснователно обявяване на кредита за предсрочно изискуем, защото те са неравноправни. Такива например са уговорки, според които кредиторът може да обяви кредита ви за предсрочно изискуем, ако забавите плащането си към трети страни (заеми или кредити към други финансови институции и/или към държавата) или спрямо вас започнат каквито и да било законови действия и процедури по принудително събиране на вземания от страна на трети лица (друг ваш кредитор, държавата, община и пр.). Такава практика е незаконосъобразна, защото ви поставя в зависимо положение от нещо, което няма никакво отношение към договора ви за кредит. 

Друга неравноправна клауза е свързана с изискването на незаконни лихви. Например, вече при основателно обявен за предсрочно изискуем кредит, кредиторът да изисква лихвите и таксите за целия период на договора. Според закона дължите само тези за времето, в което сте ползвали заема. 

Имайте предвид, че съгласно Закона за потребителския кредит годишният процент на разходите не може да надвишава 50% от отпуснатата главница. Следователно не приемайте такива условия. 

При подписването на договора 

Непременно настоявайте за писмен договор. В него трябва да залегнат всички дадени ви в преддоговорната информация и конкретно договорени параметри. 

Задължително обърнете внимание и на това какъв документ ви поднасят за подпис. Има случаи в практиката, в които дружеството предоставя на клиента си заявление, което впоследствие се превръща в договор и в което някои от реквизитите, като например размерът на отпусканата сума или на лихвения процент, остават празни. Попълването им става по-късно, в отсъствие на потребителя, но подписът му е предварително сложен и на практика той се съгласява с нещо, което не знае какво ще бъде. 

Ако нещо остава неразбираемо за вас, по-добре е да се консултирате със специалист.

Важно е да знаете и това, че имате право в 14-дневен срок да се откажете от договора за заем, както и във всеки момент да го погасите предсрочно, напомнят още експертите от „Ние, потребителите“.