Министърът на иновациите и растежа посети една от най-големите шивашки фирми в Кюстендил

През февруари МИР ще обяви спечелилите финансиране по втората процедура от Плана.

14 проекта за над 4,3 млн. лв. ще финансира МИР в Кюстендил по първата процедура за „Технологична модернизация“ от Плана за възстановяване. По втората процедура от Плана за „ИКТ решения и киберсигурност“ от областта са подадени 62 проекта за над 1,2 млн. лв. През февруари Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност на МИР ще обяви списъка на класираните за финансиране проекти по нея. Средствата са от Плана за възстановяване.

Това заяви министърът на иновациите и растежа Александър Пулев, по време на посещението му на шивашко предприятие в Кюстендил, което е изпълнило успешно два европейски проекта по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност (ОПИК) 2014 - 2020 г. На посещението присъства и Главният директор на Главната дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност – Илияна Илиева.

Министър Пулев посочи, че то е добър пример за компания модернизирала производството си и повишила енергийната си ефективност по европрограмите за бизнеса от изминалия програмен период.

В предприятието работят близо 140 души, като то изнася продукцията си главно за германския пазар и работи съвместно с международни компании като "Hugo Boss". Фирмата е създала модерна производствена база с отлични условия за труд и почивка, която е еталон за бранша. Фирма "Витал" има два изпълнени и приключени успешно европроекта за безвъзмездна финансова помощ в размер на половин милион лева по ОПИК 2014 -2020 г.

Министърът на иновациите и растежа изтъкна, че вече са одобрени от ЕК и двете нови програми за бизнеса към МИР с общ бюджет от 5 млрд. лв. Това са новата "Конкурентоспособност" (ПКИП) за 3 млрд. лв. и новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация (ПНИИДИТ) с бюджет от малко над 2 млрд. лв.

„Екипът в министерството работи активно и двете програми бяха одобрени за рекордно кратки срокове, за да осигурим ресурс за българския бизнес в тези трудни времена с няколко кризи", заяви Пулев.

Той подчерта, че по различни процедури през структурните фондове и Плана за възстановяване само през МИР в първата половина на 2023 г. ще бъдат стартирани мерки за над 1 млрд. лв. за българските компании.