Наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, при първоначален режим на изтърпяване „общ“ за подсъдимия К. К. / неосъждан, на 39 г. /, определи тричленен състав на Окръжен съд – Кюстендил. Съдът призна обвиняемия за виновен, че на 04.01.2021 г., в къща в село Слокощица е направил опит умишлено да умъртви, мъж от същото село, като престъплението е останало недовършено поради независещи от дееца причини. Окръжен съд – Кюстендил постанови по време на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“ за подсъдимия да се полагат съответни медицински грижи.

Съдът приспада времето, през което подсъдимият е бил задържан с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, от 04.01.2021 г. до 02.08.2021 г. 

Подсъдимият е осъден да плати на пострадалия сумата от 35 000 лв., представляваща обезщетение за претърпените неимуществени вреди, ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 04.01.2021 г. до окончателното изплащане на сумата.

Присъдата може да се обжалва и протестира пред САС в 15- дневен срок, считано от днес.