Ася Димитров – социален работник в Център за интегрирани услуги към Комплекс за социални услуги, поднесе от името на кмета на Община Кюстендил плакет и поздравителен адрес.

„Приемете моите най- сърдечни поздравления по повод Вашия 101- годишен юбилей. Малцина са избраните да преминат през изпитанията и борбите, успехите и радостите на повече от цял век живот. Да празнуваш 101- години е знак за това, че житейската съдба е била благословена със светлина и че сърцето Ви е призвано да побере повече мъдрост, любов и познание от всеки друг. В деня на Вашия юбилей изразявам убеденост, че съдбата подарява такъв шанс на онези, които честно са се трудили, които безрезервно са обичали и са вършили добри дела. Бъдете благословена с преживените години, бъдете здрава и с все така силен дух и нека голямото Ви сърце и бистрият Ви ум са източник на още дълги радостни години.“